De Markten-Wouw.
" Waar een goede markt begint "
Wat er aan een markt voorafgaat.


 

 

 

Hoe ontstaat een

braderie

of rommelmarkt:

 

Het verzoek om een braderie of markt te organiseren komt in de meeste gevallen van een ondernemersvereniging of een club uit een bepaalde plaats.

Deze schakelen ons in, omdat de organisatie van een markt te veel tijd in beslag neemt, of omdat er de expertise gewoon niet meer is.


De eerste contacten:

In de eerste contactronde proberen wij er achter te komen hoe er in het verleden is gewerkt en wat er van ons wordt verwacht.

Van uit deze gegevens maken wij een  plan van aanpak  wat terug gekoppeld wordt naar de betreffende organisatie.

In dit plan geven wij onze visie op wat er al was en hoe wij daar over denken, vervolgens leggen wij onze ideeèn op tafel en geven aan hoe we een en ander denken te verwezelijken.

Dit plan ligt daarna ter goedkeuring bij de organisatie.

Pas als zij akkoord gaan gaan we aan de slag. 


De vergunning:

Als we in zee gaan met een betreffende organisatie is de eerste daad het aanvragen van de vergunning.

Dit doen of wij of de organisatie.

Een vergunning wordt afgegeven door de gemeente waar het evenement wordt gehouden en bevat onder andere alles wat belangrijk is wat betreft de veiligheid voor de deelnemers en hun bezoekers.

Te denken valt hieraan bijvoorbeeld aan wegbreedte in verband met doorgang hulpdiensten en brandveiligheid in kramen waar kooktoestellen aanwezig zijn.

Ook verkeerstoezicht en EHBO wordt hierin geregeld.

Gemeente en brandweer toetsen op de dag zelf of alles in orde is.

In een enkele gemeente kennen ze de zogenaamde NUL meting, dit is de stand van zaken ( toestand van de wegen en het straatmeubilair ) vóór het evenement en een meting ná het evenement.

Deze werkwijze heeft als nadeel dat de vergunninghouder bijna nooit kan bewijzen dat hij NIET de schuldige is van de gebreken die worden vastgesteld in de ná meting.

Ons streven is er opgericht ruim voor de datum van de markt de instantie´s in te lichten over onze plannen met als doel: Geen discussie op de dag zelf.`

De vergunning is tevens de  leidraad waarlangs wij werken, ook de toetsing aan bijvoorbeeld  de winkelsluitingswet en andere wettelijke voorschriften.


Reclame en PR:

Reclame maken met als doel veel standhouder en natuurlijk publiek (lees kopers) naar onze activiteiten  te lokken doen we op verschillende manieren:

Wij plaatsen advertentie's in verschillende weekbladen waaronder de PZC, BNdeStem,

alle 14 edities van de Vorselmans bode

http://www.internetbode.nl/DorisEpaper/16%20De%20Roosendaalse%20ZONDAG/epaper/page14.htm

hierboven een link naar een voorbeeld.

en verschillende andere huis aan huis bladen waaronder "de Zuidwesthoek"  "de Bevelander" "De Echo"  "Dortcentraal" en de Wouwse Plattelandskrant.

In de diverse klubbladen van de deelnemende verenigingen staan onze advertentie's.

Tijdens, vóór en ná onze  markten en braderieën delen we flyers uit met daarop de aankondigingen van de komende markten, ook staan er langs de ingangswegen en op hotspots onze welbekende grote borden.

 

 

Tenslotte hebben we maar liefst twee Web-site's in de lucht.

www.demarkten.come2me.nl

en deze site:

www.demarkten-wouw.nl

Voor volgend jaar loopt al een afspraak om bij de locale omroep onze zaken aan te kunnen prijzen.

 

 

Vanaf het begin van de bebouwde kom staan onze welbekende pijlen die verwijzen naar onze activiteit.

 


 

 

 

Uitzetten en aftekenen van de markt.

Bij het uitzetten ( plaats van de kramen) van een binnenmarkt is de ervaring van de marktmeester het belangrijkste hulpmiddel.

Door zijn ervaring en kijk op het geheel verloopt dit tot op heden feiloos.

Het uitzetten van een braderie heeft meer om het lijf, hier spelen andere factoren mee. Te denken valt aan:


  • Wegbreedte.
  • Opritten.
  • Obstakels. (lantaarnpalen etc.)
  • Stoepbreedte.
  • Brandputten.
  • Bewonersbelangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bizonderheden die we tegenkomen worden genoteerd en vermeld op een plattegrond  met bijlage van de locatie.

Deze plattegrond is heel belangrijk tijdens het gehele traject van de markt, en we zien hem dus overal terug, bij indeling, toekenning, kramenbouw en op de dag van ontvangst van de standhouders ( in de info-kraam)

 

 

 

 

Hier 2 voorbeelden van een plattegrond.

In 2011 gaan we werken met een digitale versie.

 

 

 

 

Inschrijven:

Inschrijven of aanmelden voor een braderie, rommel of Luiksemarkt kun je bij ons op verschillende manieren.

  • Mondeling.( bij Jan of Lian)
  • Via de telefoon ( 0165-302682)
  • Via de mail (demarkten@gmail.com)
  • rechtstreeks via deze link.   (aanmelden)

 

Afmelden voor een markt kan tot 2 dagen vóór de aanvang van desbetreffende markt en dan alleen telefonisch:

op nummer 0165-302682
Betalingen: IBAN:   NL24 RABO 0194.3924.73  

 

De indeling en plaatstoekenning:

De marktmeester maakt een dag voor de aanvang van de markt de definitieve indeling van de markt, hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de standhouders.

Voorop staat  natuurlijk altijd het algemeen belang en de veiligheid van het evenement.

Criteria voor de indeling zijn o.a. een goede brancheverdeling, de belangen van de plaatselijke ondernemers.

Bedenk daarom voordat U als standhouder in discussie gaat over de plaats die U is toegewezen dat dit een weloverwogen beslissing is die niet zomaar is te veranderen.


 

Laatste controle:

De allerlaatste controle op het totaal van de markt vind plaats op de avond voor de markt. Iedereen van de hulptroepen kan nog een opmerking plaatsen en daar waar nodig vinden er de veranderingen plaats.

 

 

 

 

De dag zelf:


Opbouw van de markt.

De opbouw van een binnenmarkt vind meestal plaats op de dag of avond vóór het evenement, hiervan is op deze site een speciale album gemaakt:

>>>>>De opbouw van een binnenmarkt.<<<<<<

De opbouw van een braderie en of andere buitenmarkt gebeurt meestal op de dag zelf door een ervaren kramenbouwer en onder toezicht van de marktmeester.

Aan de hand van de tekening of de plattegrond worden de kramen geplaatst en de grondplaatsen open gelaten.

Zo ontstaan de contouren vasn wat straks een levendige en gezellige markt gaat worden.

 

 

Nummeren van de kramen.

Na de laatste check-up worden de kramen genummerd volgens een voorafgesproken volgorde, dit kan zijn per straat of weg maar soms wordt er ook doorgenummerd.

De grondplaatsen krijgen meestal een naam of een letter toegewezen.

 

In dit kader is ook de plattegrond weer van cruciaal belang.


 

Ontvangst van de standhouders.

Op de dag van de markt hebben wij een info-kraam alwaar de standhouder  het nummer en de locatie van de kraam krijgen te horen.

De kraamgelden dienen van tevoren betaald te zijn.

De info-kraam is meestal gelegen aan het begin van de markt en is herkenbaar aan  het bord INFORMATIE.

In de info-kraam ligt de plattegrond en de map met standhouders, in deze map zitten de plaatstoewijzingspapieren die verwijzen naar een plaats op de markt.

 

 

 

 

Onze mensen in de info-kraam kunnen om praktische redenen niets veranderen aan de plaats die is toegewezen. Hierover beslist ALLEEN de marktmeester.

 
Als extra service hebben wij enkele vrijwilligers die desgewenst de standhouders naar hun plaats brengen.

 

Meelopers.

Naast de vaste standhouder kennen wij ook nog het fenomeen "meelopers".

Dit zijn handelaren die niet hebben aangemeld maar op goed geluk komen en hopen op een standplaats.

Een meeloper reserveerd geen standplaats en loopt het risico naar huis te moeten zonder aan de markt te kunnen deelnemen.


Wegblijvers zonder af te melden.

Zij die zonder opgaaf van een, goed controleerbare reden, wegblijven op een markt krijgen alsnog de rekening van de gemaakte kosten toegestuurd.

Bij herhaalde feiten kunnen deze handelaren in de toekomst NIET meer deelnemen aan een de door "de Markten" georganiseerde markt.

 

De marktdag draait.

Ook tijdens de markt zijn wij voordurend op pad om te controleren of alles nog is zoals wij dat wensen.

Er kunnen kramen verplaatst zijn die daar ddor de doorgang versperren ,wat ook kan gebeuren met kledingrekken midden op de weg.

Ook zijn wij aanwezig voor het verlenen van allerlei hulp bij ongelukken aan kraam mens en dier.

Tot nu toe hebben we nooit geen gekke dingen meegemaakt.

en dat mog wat ons betreft ook zo blijven.

 

Einde markt.

Het einde van de markt is door ons vantevoren bepaalt en we wijken hier niet vanaf.

Er zijn standhouders en deelnemers die menen hier de eigen hand in te nemen.

Zij zijn degene die bij een volgende deelname als laatste of NIET op de markt mogen staan.

De markt moet tenslotte wel aantrekkelijk voor het publiek blijven.l

Het opruimen.

Als de standhouders hebben ingepakt en hun eigen afval hebben meegenomen komt de kramenbouwer om het geheel op te laden en af te voeren.

Wij controleren of alles van de straten is en stellen daarna de openbare ruimte weer terbeschikking aan de weggebruikers.

Eventuele achtergebleven resten brengen we naar de afvalcontainers.

Daarna gaan we voldaan maar vermoeid naar huis.

Einde tot ziens en de volgende keer.

 

De organisatie sluit elke aansprakelijkheid uit voor verlies, diefstal en/of beschadigingen.

De deelnemers en diens goederen bevinden zich op de markt voor eigen rekening en risico.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld